Аз съм Красимира Кирчева. Първото ми образовние е строително инженерство, имам и недовършенo архитектурно образования, и проектирам в екип. Майка съм на три деца.
Изучавам древната наука от двайсет години. Вдъхнових се да напиша този бележник, за да освежа забързаното ви ежедневие, да ви помогна да се възползвате от даровете на деня и да избягате уловките. В практиката си винаги съм насърчавала хората да разгръщат личността си в пълнота и да се борят за реализация във всички области на живота, балансирайки кариера с отношения и духовното – с практичното.

Специалният ми принос е прочитът на вълшебните приказки чрез символния речник на астрологията и нейните връзки с митовете, българския език и народните песни, танци и обичаи, с които тя винаги е била едно. Разчетени по този начин, приказките се оказаха рецепти за разрешаване на житейски проблеми: ниско самочувствие, кариерен провал, депресия и алкохолизъм, жертви на любовен триъгълник, невъзможност за намиране на стабилен партньор, липса на подобаваща реализация, самота. Те се оказаха наука, медицина и изкуство едновременно. В древността приказките са били разказвани само от жреците за лечение чрез скритите им значения. С книгата си „Приказна астрология: юздите на небесните коне“ се присъединявам към тази традиция – поглеждам приказките от гледна точка на техните създатели и им връщам изначалнатасакрална функция – да лекуват съдбите.

Първото ми висше образование – строителното инженерство, ми позволи да погледна на астрологията като наука. Второто – архитектурата, ме научи винаги да следя за пропорциите, баланса и красотата.

От 16 години медитирам, водя курсове по астрология в различен формат, разнообразни лекции и семинари с медитации и вълшебни приказки.

През 2007 г. и 2009 г. на националните астрологични конференции изнесох доклади за методологията на структурните приказни анализи в традициите на структурализна и Баухаус, които предизвикаха сълзи и голямо вълнение.
От 2006 г. до 2011 г. водих астрологични рубрики в списание Story и телевизиите БНТ1, Здраве, BBТ.

През 2019 г. заедно с актрисата и певица Людмила Сланева, Продуцентска къща 22-22 и Фондация Пловдив ‘2019 – европейска столица на културата бяхме част от културната програма с проект по моя идея. Той съдържаше няколко приказни работилници в учебни заведения и театрално представление по Малечко Палечко – приказката за робството на трудещите се, под заглавие Превъртане. Приказката в мен.

През 2009 г. станах кръстница на един от трийсетте български астероида – Kircheva.
А след 2017 г. – и нестинарка!
през 2022 издадох Книгата „Приказна астрология: юздите на небесните коне“, за която писах по-горе.