КОЯ Е ПЪРВАТА БОЖА ЗАПОВЕД, КОЯТО КАСАЕ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧОВЕК И ЧОВЕКА?
Това е третата, след „Почитай господа своя бог.“ „Нямай други богове освен мен.“

НАЙ-ВАЖНО ЗА НАС ПОСЛАНИЕ Е „Почитай родителите си!“
Това е най-първото знание, което трябва да следваме, и към което да приучваме децата си.

НО КОИ СА РОДИТЕЛИТЕ НИ?
ОСВЕН МАМЕ И ТАТЕ, родител е и всичко което ни е създало … природа, вселенска душа, дух господен …

Отварям тази тема, защото открих, че повечето от това, което научих в семейните констелации, беше „колко много болка за всички може да донесе нарушаването на този вселенски закон“.
Общото е над частното.
Голямото е над малкото.
Групата е над индивида.
Само така Животът върви напред.
Само така енергията, силата и съзнанието растат.
Децата са здрави, а възрастните живеят и умират в мир.

И ще е добре да водим именно към това децата и внуците ни, чрез медии, учебни програми, филми и детски четива … дори с посланията на стоките и в магазините.
От този избор зависи в коя посока ще наклони везната на любимата ни Европа
„оцеляване на европейския цивилизационен модел с почитане на произхода ни от бог и майката природа“ или
„край“.

ЩЕ НАУЧИТЕ МНОГО ЗА УВАЖЕНИЕТО НА ГОЛЯМОТО ОТ МАЛКОТО от методологията за тълкуване на символи, митове и вълшебни приказки в първа и втора част на книгата „Приказна астрология“.

https://prikazna-astrologia.com/juzdite-na-nebesnite-kone/