Коя е първата божа заповед, която касае отношенията между човек и човекa?
След първите две, които поставят акцент върху отношението на Човека към Бога. „Почитай господа своя бог.“ „Нямай други богове освен мен.“ идва третата заповед: „Почитай родителите си!“
Това е посочено като най-първо знание, което трябва да следваме, и към което да и да приучваме децата си.
Отварям тази тема, защото открих, че повечето от това, което научих в семейните констелации, беше „колко много болка за всички може да донесе нарушаването на този вселенски закон“.
Общото е над частното.
Голямото е над малкото.
Групата е над индивида.
Само така Животът върви напред.
А енергията, силата и съзнанието – да нарастват.
Децата са здрави, а възрастните живеят и умират в мир.

И ще е добре да водим именно към това децата и внуците ни, чрез медии, учебни програми, филми и детски четива … дори със посланията на стоките и в магазините.
От това решение зависи в коя посока ще наклони везната  – „оцеляване на европейския цивилизационен модел с почитане на произхода ни и майката природа“ или „край“.