Author Archives: Fantasy@dev

Курс по астрология 2023 – 18 поредна година!

Продължителност: по 10 месеца в три учебни години
Хорариум: 2.5 астрономически часа седмично,
В седмицата: всякa сряда от 18.30 ч.
Месечна такса: 100 лв.
Брой участници: макс. 10 човека
Къде: Астрологично Студио „Сезам“